header image
standard-title Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

  • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (Tải xuống) Về thương mại điện tử. Ngày ban hành  : 16/05/2013.     Ngày có hiệu lực: 01/07/2013. Trạng thái          : Đang có hiệu lực
  • Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Tải xuống) Quy định về quản lý website thương mại điện tử. Ngày ban hành : 16/05/2013.     Ngày có hiệu lực: 01/07/2013 Trạng thái : Đang có hiệu lực
  • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 (Tải xuống) Luật Thương mại năm 2005. Ngày ban hành  : 14/06/2005.    Ngày có hiệu lực: 01/01/2006 Trạng thái          : Đang có hiệu lực

 

 

Địa điểm mới

Đánh giá

Loading…