BẢN ĐỒ MUA SẮM HẢI PHÒNG

“Bản đồ mua sắm Hải Phòng” là một công cụ trực tuyến – bản đồ số, sử dụng nền tảng công nghệ web-base để cung cấp giải pháp tìm kiếm trực tuyến các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực… trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đề xuất địa điểm theo nhu cầu của người mua, người tiêu dùng. Đồng thời, những nhà sản xuất, người bán, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thể thông qua công cụ trực tuyến “Bản đồ mua sắm” này để giới thiệu, quảng bá về hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh của mình với khách hàng.

“Bản đồ mua sắm Hải Phòng” cung cấp 02 giải pháp tìm kiếm địa điểm:

Một là, khi khách hàng sử dụng các phương tiện điện tử, thiết bị số có hỗ trợ GPS như: máy tính bảng (tablet), điện thoại di động (smart phone) để truy nhập “Bản đồ mua sắm” thì hệ thống căn cứ vào vị trí GPS của khách hàng hiển thị trên bản đồ số để chủ động đề xuất địa điểm mua sắm trong khoảng cách, phạm vi, địa bàn, ngành hàng, mặt hàng… theo nhu cầu của khách hàng

Hai là, khi khách hàng sử dụng các phương tiện điện tử, thiết bị số không hỗ trợ GPS như: máy tính để bàn (desktop), máy tính xách tay (laptop) để truy nhập “Bản đồ mua sắm” thì hệ thống trước tiên sẽ đề xuất địa điểm mua sắm theo vị trí trung tâm bản đồ số (ngầm định). Sau đó, khách hàng, người tiêu dùng có thể chủ động sử dụng công cụ tìm kiếm, giới hạn phạm vi tìm kiếm, lựa chọn ngành hàng, mặt hàng, địa bàn phục vụ… để yêu cầu hệ thống giới thiệu địa điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực,… cho mình.

“Bản đồ mua sắm Hải Phòng” là sản phẩm của Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Hải Phòng. Sở Công Thương Hải Phòng giữ bản quyền đối với “Bản đồ mua sắm Hải Phòng” và giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là cơ quan quản lý, vận hành, sử dụng./.