Loading…

Address

Address:

43, Cát Cụt, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng

GPS:

20.8536444, 106.67658890000007

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8:00 - 22:00

Tuesday

8:00 - 22:00

Wednesday

8:00 - 22:00

Thursday

8:00 - 22:00

Friday

8:00 - 22:00

Saturday

8:00 - 22:00

Sunday

8:00 - 22:00