Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Quán Trà Sữa Đồ Ăn Nhanh Hải Phòng

Quán Trà Sữa Đồ Ăn Nhanh Hải Phòng

Quán Trà Sữa Đồ Ăn Nhanh Hải Phòng

Địa điểm : 122 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 097 340 75 73

Address

Address:

122 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

GPS:

20.8575517, 106.6667394

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Trả lời