Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Dê tươi Khải An Hữu Bằng

Dê tươi Khải An Hữu Bằng

Dê tươi Khải An Hữu Bằng

Chúng tôi chuyên cung cấp các món ăn đồng quê với đủ các món theo yêu cầu với mọi tầng lớp thực khách Ngon – Bổ – Rẻ là tiêu trí của chúng tôi .

Địa chỉ: Thôn Kim Đới 1, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Điện thoại: 039 240 5126

Address

Address:

Thôn Kim Đới 1, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Telephone:
Web:

-

Trả lời