Loading…

Address

Address:

Số 415, Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

Mở cả ngày

Tuesday

Mở cả ngày

Wednesday

Mở cả ngày

Thursday

Mở cả ngày

Friday

Mở cả ngày

Saturday

Mở cả ngày

Sunday

Mở cả ngày