Loading…

Address

Address:

Số 71, Đường Long Sơn, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

6h00-22h00

Tuesday

6h00-22h00

Wednesday

6h00-22h00

Thursday

6h00-22h00

Friday

6h00-22h00

Saturday

6h00-22h00

Sunday

6h00-22h00