Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Cửa Hàng Tạp Hoá Nghị Minh

Cửa Hàng Tạp Hoá Nghị Minh

Address

Address:

227 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

Mở cả ngày

Tuesday

Mở cả ngày

Wednesday

Mở cả ngày

Thursday

Mở cả ngày

Friday

Mở cả ngày

Saturday

Mở cả ngày

Sunday

Mở cả ngày

Trả lời