Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Cửa Hàng Sữa Đường – Rượu Bia – Bánh Kẹo Phương Lan

Cửa Hàng Sữa Đường – Rượu Bia – Bánh Kẹo Phương Lan

Loading…

Address

Address:

253, Đường Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng

GPS:

20.7198083, 106.78380190000007

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8:00 - 22:00

Tuesday

8:00 - 22:00

Wednesday

8:00 - 22:00

Thursday

8:00 - 22:00

Friday

8:00 - 22:00

Saturday

8:00 - 22:00

Sunday

8:00 - 22:00

Trả lời