Address

Address:

Số 336 đường Hà Nội - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8h -21h

Tuesday

8h -21h

Wednesday

8h -21h

Thursday

8h -21h

Friday

8h -21h

Saturday

8h -21h

Sunday

8h -21h

các ngày trong tuần