Address

Address:

73, Đường Dân Lập, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

GPS:

20.8386371, 106.68695430000002

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

9:00 - 21:00

Tuesday

9:00 - 21:00

Wednesday

9:00 - 21:00

Thursday

9:00 - 21:00

Friday

9:00 - 21:00

Saturday

9:00 - 21:00

Sunday

9:00 - 21:00