Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

Loading…

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V được chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27 tháng 5 năm 2015 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải phòng cấp giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp số 0200128254,ngày 06 tháng 6 năm 2016. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực và các ngành nghề kinh doanh mà Pháp luật không cấm kinh doanh;

 

Address

Address:

Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng

GPS:

20.869216, 106.702115

Email:

Trả lời