Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công Ty Bảo Minh Hải Phòng

Công Ty Bảo Minh Hải Phòng

Loading…

Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm.

– Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế – xã hội.

– Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

– Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Address

Address:

1 Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

GPS:

20.865464863057, 106.68806581774

Telephone:

Trả lời