Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

Loading…

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại thành phố Hải Phòng, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tê); quản ký quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Address

Address:

Số 2A - Thất Khê - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

GPS:

20.864619, 106.682118

Telephone:

Trả lời