Radius: Off
Radius: km
Bán kính quanh bạn

Tập trung cho các dự án liên vùng

(HPĐT) – Theo công văn số 1186 ngày 17-2-2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng dự kiến được phân bổ vốn trong nước từ ngân sách Trung ương là 3675,6 tỷ đồng; vốn ODA 2584 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 800 tỷ đồng. So với nhu […]

read more
Loading…

Đánh giá

Loading…