Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
Xí nghiệp xăng dầu K131

Xí nghiệp xăng dầu K131

Đang tải…

– Tiếp nhận, tồn chứa, xuất nhập và bơm chuyển xăng dầu.

– Tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Sản lượng xuất bán đạt 40.000m3,tấn/năm.

– Quản lý kho K131 sức chứa 52.000m3, 02 tuyến đường ống bơm chuyển xăng dầu từ kho K131 (huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng) đi kho Hải Dương (Xí nghiệp KVXD K132 – tỉnh Hải Dương) dài 40km và đi kho H102 (kho Thượng Lý – Công ty Xăng dầu Khu vực III) dài 25km.

– 04 tổ hợp bơm và 02 tổ hợp máy bơm thấp áp, lưu lượng 670 m3/giờ.

– Bến xuất đường bộ 800 m3/ngày.

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

Xã Kỳ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Định vị vị trí (GPS):

20.9886133, 106.60850030000006

Điện thoại:
Email:

-

Đường đi dự kiến

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.

Trả lời