Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Trung tâm Ngoại ngữ Du học Hàn Quốc YM EDUCATION

Trung tâm Ngoại ngữ Du học Hàn Quốc YM EDUCATION

Loading…

YM Education là một học viện ngôn ngữ tư nhân và tư vấn du học với mục tiêu nuôi dưỡng tài năng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Chúng tôi đã thành lập Viện ngôn ngữ Hàn Quốc tại Hải Phòng, Việt Nam với sự hợp tác của Đại học SoGang, Hàn Quốc.

Address

Address:

27/15B Lê Hồng Phong, Trung Hành 8, Phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Web:

-

Opening Hours

Monday

9:00 AM - 8:00 PM

Tuesday

9:00 AM - 8:00 PM

Wednesday

9:00 AM - 8:00 PM

Thursday

9:00 AM - 8:00 PM

Friday

9:00 AM - 8:00 PM

Saturday

9:00 AM - 8:00 PM

Sunday

9:00 AM - 8:00 PM

Trả lời