Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
Terraza Coffee And Bakery

Terraza Coffee And Bakery

Đang tải…

Terraza Coffee And Bakery

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

274 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam

Định vị vị trí (GPS):

20.841992779981, 106.69331789017

Điện thoại:
Email:

-

Website::

-

Đường đi dự kiến

Giờ mở cửa

Thứ hai

8am-10.30pm

Thứ Ba

8am-10.30pm

Thứ Tư

8am-10.30pm

Thứ Năm

8am-10.30pm

Thứ Sáu

8am-10.30pm

Thứ Bảy

8am-10.30pm

Chủ Nhật

8am-10.30pm

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.