Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
petrolimex – của hàng 39- cty xăng dầu khu vực 3

petrolimex – của hàng 39- cty xăng dầu khu vực 3

Loading…

Trực thuộc công ty: Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH MTV
Địa chỉ: Thôn Phương Hạ
Phường/Xã: Xã Chiến Thắng
Quận/Huyện: Huyện An Lão
TP/Tỉnh: Hải Phòng
Toạ độ GPS 20.754279, 106.586226
Điện thoại cửa hàng: (0225) 3903398
Email cửa hàng: KV3.CuahangChienThang@petrolimex.com.vn
Cửa hàng trưởng: Nguyễn Tiến Đạt
Mobile của hàng trưởng: 0986094443
Mặt hàng: Xăng E5 RON 92#Dầu 0.05S
Dịch vụ khác: Rửa xe#Thay dầu#Nhà vệ sinh (WC)
Số cột bơm: 2
Cột bơm cho ô-tô: 1
Sức chứa tối đa: 81
Khu vực tự phục vụ: 1
Chập nhận thẻ thanh toán: Flexicard

Address

Address:

Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng

Web:

-

Opening Hours

Monday

05:00-23:00

Tuesday

05:00-23:00

Wednesday

05:00-23:00

Thursday

05:00-23:00

Friday

05:00-23:00

Saturday

05:00-23:00

Sunday

05:00-23:00

Trả lời