Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Nhà hàng Minh Phượng

Nhà hàng Minh Phượng

Nhà hàng Minh Phượng

Địa chỉ: Ngõ Lụt 51 Lô 22, Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 091 506 83 08

Address

Address:

Ngõ Lụt 51 Lô 22, Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Trả lời