Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Địa chỉ: 100 Phương Lưu 4-Đông Hải 1-Hải An-Hải Phòng

Điện thoại: 091 612 00 76

 

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

100 Phương Lưu 4-Đông Hải 1-Hải An-Hải Phòng Hải Phòng

Điện thoại:
Website::

-

Đường đi dự kiến

Giờ mở cửa

Thứ hai

luôn mở cửa

Thứ Ba

luôn mở cửa

Thứ Tư

luôn mở cửa

Thứ Năm

luôn mở cửa

Thứ Sáu

luôn mở cửa

Thứ Bảy

luôn mở cửa

Chủ Nhật

luôn mở cửa

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.

Trả lời