Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Nhà hàng Lộc Vừng Đỏ

Địa chỉ: 100 Phương Lưu 4-Đông Hải 1-Hải An-Hải Phòng

Điện thoại: 091 612 00 76

 

Address

Address:

100 Phương Lưu 4-Đông Hải 1-Hải An-Hải Phòng Hải Phòng

Telephone:
Web:

-

Opening Hours

Monday

luôn mở cửa

Tuesday

luôn mở cửa

Wednesday

luôn mở cửa

Thursday

luôn mở cửa

Friday

luôn mở cửa

Saturday

luôn mở cửa

Sunday

luôn mở cửa

Trả lời