Loading…

Address

Address:

217 Đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng, Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng

GPS:

20.861383, 106.70169579999992

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8:00 - 22:00

Tuesday

8:00 - 22:00

Wednesday

8:00 - 22:00

Thursday

8:00 - 22:00

Friday

8:00 - 22:00

Saturday

8:00 - 22:00

Sunday

8:00 - 22:00