Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
ĐTDĐ Dung Ngọc

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

28 Trực Cát, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng

Định vị vị trí (GPS):

20.8241574, 106.68433959999993

Điện thoại:
Email:

-

Website::

-

Đường đi dự kiến

Giờ mở cửa

Thứ hai

9:00 - 22:00

Thứ Ba

9:00 - 22:00

Thứ Tư

9:00 - 22:00

Thứ Năm

9:00 - 22:00

Thứ Sáu

9:00 - 22:00

Thứ Bảy

9:00 - 22:00

Chủ Nhật

9:00 - 22:00

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.

Trả lời