Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Doanh nghiệp tư nhân minh trường

Doanh nghiệp tư nhân minh trường

Doanh nghiệp tư nhân minh trường

Địa chỉ : Số 27 Trần Quang Khải, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Đện thoại: 0225.3823198

Address

Address:

Số 27 Trần Quang Khải, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8h00-22h00

Tuesday

8h00-22h00

Wednesday

8h00-22h00

Thursday

8h00-22h00

Friday

8h00-22h00

Saturday

8h00-22h00

Sunday

8h00-22h00

Trả lời