Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Cửa hàng xăng dầu Quán Toan – công ty xăng dầu khu vực 3

Cửa hàng xăng dầu Quán Toan – công ty xăng dầu khu vực 3

Loading…

Trực thuộc công ty: Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH MTV
Địa chỉ: Km5
Phường/Xã: Phường Quán Toan
Quận/Huyện: Quận Hồng Bàng
TP/Tỉnh: Hải Phòng
Toạ độ GPS 20.889073, 106.605333
Điện thoại cửa hàng: (0225) 3850130/3743395
Email cửa hàng: KV3.CuahangQuanToan@petrolimex.com.vn
Cửa hàng trưởng: Hoàng Minh Khánh
Mobile của hàng trưởng: 0913245828
Mặt hàng: Xăng RON 95-IV#E5 RON 92-II#DO 0,05S#Dầu nhờn#Bảo hiểm
Dịch vụ khác: Nhà vệ sinh (WC)
Số cột bơm: 6
Cột bơm cho ô-tô: 1
Sức chứa tối đa: 100
Khu vực tự phục vụ: 0
Chập nhận thẻ thanh toán: Flexicard

Address

Address:

km9 đường 5 cũ Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Opening Hours

Monday

Mở cửa cả ngày

Tuesday

Mở cửa cả ngày

Wednesday

Mở cửa cả ngày

Thursday

Mở cửa cả ngày

Friday

Mở cửa cả ngày

Saturday

Mở cửa cả ngày

Sunday

Mở cửa cả ngày

Trả lời