Address

Address:

60, Đường Phạm Hữu Điều Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

GPS:

20.8419705, 106.6680235

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-