Loading…

Address

Address:

60, Đường Phạm Hữu Điều Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

GPS:

20.8430123, 106.66601689999993

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

9:00 - 21:00

Tuesday

9:00 - 21:00

Wednesday

9:00 - 21:00

Thursday

9:00 - 21:00

Friday

9:00 - 21:00

Saturday

9:00 - 21:00

Sunday

9:00 - 21:00