Loading…

Address

Address:

Lô 4, 58, Đường Thái Phiên Ngõ 2, Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

Mở cả ngày

Tuesday

Mở cả ngày

Wednesday

Mở cả ngày

Thursday

Mở cả ngày

Friday

Mở cả ngày

Saturday

Mở cả ngày

Sunday

Mở cả ngày