Address

Address:

Số 468 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

6h00-22h30

Tuesday

6h00-22h30

Wednesday

6h00-22h30

Thursday

6h00-22h30

Friday

6h00-22h30

Saturday

6h00-22h30

Sunday

6h00-22h30