Loading…

Address

Address:

Ngõ 2a Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8h00-22h00

Tuesday

8h00-22h00

Wednesday

8h00-22h00

Thursday

8h00-22h00

Friday

8h00-22h00

Saturday

8h00-22h00

Sunday

8h00-22h00