Address

Address:

68, Đường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

GPS:

20.8594284, 106.69429949999994

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8:00 - 20:00

Tuesday

8:00 - 20:00

Wednesday

8:00 - 20:00

Thursday

8:00 - 20:00

Friday

8:00 - 20:00

Saturday

8:00 - 20:00

Sunday

8:00 - 20:00