Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Cửa hàng số 43- công ty xăng dầu khu vực 3

Cửa hàng số 43- công ty xăng dầu khu vực 3

Trực thuộc công ty: Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH MTV
Địa chỉ: Km5
Phường/Xã: Phường Quán Toan
Quận/Huyện: Quận Hồng Bàng
TP/Tỉnh: Hải Phòng
Toạ độ GPS 20.887162, 106.616215
Điện thoại cửa hàng: (0225) 3743396
Email cửa hàng: KV3.CuahangVatCach@petrolimex.com.vn
Cửa hàng trưởng: Phạm Văn An
Mobile của hàng trưởng: 0936849326
Mặt hàng: Xăng E5 RON92-II#DO 0,05S
Số cột bơm: 3
Sức chứa tối đa: 74
Chập nhận thẻ thanh toán: Flexicard

Address

Address:

Km5 Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Web:

-

Opening Hours

Monday

05:00-23:00

Tuesday

05:00-23:00

Wednesday

05:00-23:00

Thursday

05:00-23:00

Friday

05:00-23:00

Saturday

05:00-23:00

Sunday

05:00-23:00

Trả lời