Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nhật Vạn

Địa điểm: Số 319 Nguyễn Văn Linh – P. Kênh dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3746100

Address

Address:

Số 319 Nguyễn Văn Linh - P. Kênh dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8h00-17h00

Tuesday

8h00-17h00

Wednesday

8h00-17h00

Thursday

8h00-17h00

Friday

8h00-17h00

Saturday

8h00-17h00

Sunday

8h00-17h00