Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nhật Vạn

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nhật Vạn

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Nhật Vạn

Địa điểm: Số 319 Nguyễn Văn Linh – P. Kênh dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3746100

Address

Address:

Số 319 Nguyễn Văn Linh - P. Kênh dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8h00-17h00

Tuesday

8h00-17h00

Wednesday

8h00-17h00

Thursday

8h00-17h00

Friday

8h00-17h00

Saturday

8h00-17h00

Sunday

8h00-17h00

Trả lời