Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
Công ty CPTM xuất nhập khẩu Dũng Hà

Công ty CPTM xuất nhập khẩu Dũng Hà

Công ty CPTM xuất nhập khẩu Dũng Hà

Địa chỉ: Số 43 Cát cụt, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3510 208

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

Số 43 Cát cụt, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại:
Email:

-

Website::

-

Đường đi dự kiến

Giờ mở cửa

Thứ hai

8h00-17h00

Thứ Ba

8h00-17h00

Thứ Tư

8h00-17h00

Thứ Năm

8h00-17h00

Thứ Sáu

8h00-17h00

Thứ Bảy

8h00-17h00

Chủ Nhật

8h00-17h00

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.

Trả lời