Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công Ty Cổ Phần Vicem Bao Bì Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Vicem Bao Bì Hải Phòng

Loading…

Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng ( Haiphong cement packing joint stock company )luôn dẫn đầu trong công cuộc thi đua xây dựng đất nước.  Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng đã nhận được nhận danh hiệu Sao vàng đất Việt.

Address

Address:

Số 3, Đường Hà Nội, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

GPS:

21.0277644, 105.83415979999995

Telephone:
Email:

Trả lời