Bán kính: Tắt
Bán kính: km
Set radius for geolocation
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HẢI PHÒNG

Đang tải…

Hoạt động thiế

TẦM NHÌN

Phát triển SCIC trở thành Tập đoàn Tài chính có quy mô lớn trong khu vực, nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ trong và ngoài nước; tập trung đầu tư có hiệu quả theo nguyên tắc thị trường vào các ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu Nhà nước cần nắm giữ vốn

SỨ MỆNH

(i) Phát triển hoạt động Tổng công ty nằm trong tổng thể, gắn liền và góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh đổi mới phương thức đầu tư vốn nhà nước, từng bước thực hiện thống nhất quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp;

(ii) Tập trung đầu tư kinh doanh vốn vào các lĩnh vực then chốt, trọng yếu nhà nước cần nắm giữ chi phối, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả theo nguyên tắc thị trường;

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI

  • Năng động
  • Chuẩn mực
  • Hiệu quả
  • Bền vững

t kế chuyên dụng

Thông tin địa điểm

Thông tin địa điểm:

Số 32 Điện Biên Phủ - Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng

Định vị vị trí (GPS):

20.861617, 106.68974330000003

Điện thoại:
Website::
Đường đi dự kiến

Để lại một đánh giá

Bạn phải Đăng nhập mới có thể Đánh giá.

Trả lời