Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng

Công ty cổ phần Matexim Hải Phòng tiền thân là Chi nhánh vật tư Hải Phòng thuộc Công ty vật tư thiết bị toàn bộ, trực thuộc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp – Bộ công nghiệp, được thành lập cách đây hơn 40 năm và thành lập lại theo Quyết định số 524/QĐ/TTB.5 ngày 01/10/1994 của Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ. Chi nhánh vật tư Hải Phòng kinh doanh cung ứng vật tư, thiết bị công nghiệp và giao nhận vận tải phục vụ cho các ngành công nghiệp, đặc biêt trong ngành sản xuất sắt thép. Trong nhiều năm, Chi nhánh luôn là một đơn vị chủ chốt của Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, trong tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Chi nhánh vật tư Hải Phòng đã đi đầu trong công cuộc chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần. Chi nhánh đã được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Matexim Hải Phòng theo quyết định số 198/2003/QĐ-BCN ngày 27/11/2003 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.

 

Address

Address:

Số 1 Lê Lai, P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

GPS:

20.863641, 106.697646

Trả lời