Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Xi Măng Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Xi Măng Hải Phòng

Loading…
Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng ( Haiphong cement packing joint stock company )luôn dẫn đầu trong công cuộc thi đua xây dựng đất nước.  Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng đã nhận được nhận danh hiệu Sao vàng đất Việt.
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

Tên tiếng Anh: HAIPHONG CEMENT PACKING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:  HCPC

Address

Address:

3 Hà Nội, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

GPS:

20.8643609, 106.66009600000007

Telephone:
Email:

Trả lời