Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện

Loading…

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB – Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (chiếm 22,67%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 18,68%)

Address

Address:

55 Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

GPS:

20.861329, 106.684574

Email:

-

Trả lời